Erkekte Meme Küçültme

Teknik olarak jinekomasti olarak bilinen bu durum, erkeklerde sık rastlanan bir durum olarak görülen büyümüş memeyi ifade eder. Bu durumda bazen meme dokusu artar veya memedeki yağ dokusu artar. Pratikte tedavide yapılan ise her iki dokuyu kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmaktır.

Erkek Meme Küçültülmesi Hakkında

Tüm erkekler meme dokusuna sahiptir. Bir kısım erkek ise ne yazık ki kadınlardaki cup boyutunda aşırı meme dokusuna bile sahip olabilirler. 

Ara sıra bu durum bir hormon bozukluğundan olabilir. Bununla beraber sıklıkla gördüğümüz ise bu durumu açıklayacak bir kan testi bozukluğu veya klinik muayenede bir anormallik saptanmamasıdır. Sebep ne olursa olsun bu durum erkeklerde büyük bir utanma duygusuna neden olur. Yüzme, güneşlenme durumunda üst giysilerini çıkarmaktan çekindikleri belirgindir. Bu durumu diyet,egzersiz yapmak geçirmez. Bilinçsiz egzersiz alttaki kası büyüttüğü için aksine mevcut tabloyu ağırlaştırır bile. Tek çözüm bu dokunun alınmasıdır. Kalıcı bir normal görünüm sağlanmış olur.

Erkekte Meme Küçültülmesi Konsültasyon

Bu görüşmede doktorunuz sizin genel tıbbi durumunuzu ve daha önceden geçirilen operasyonları sorgular. Anı zamanda aldığınız vitamin v.s.ler sorulur. Örneğin vücut geliştirme esnasında kullanılan anabolik steroidler, jinekomastiye neden olabilmektedir. Operasyon sonrası bakım ve ne beklemeniz gerektiği yine doktorunuz tarafından açıklanır. 

Erkekte Meme Küçültme Operasyonu

Bu operasyon genel anestezi veya lokal anestezi ve sedasyon ile günübirlik olarak hastanede kalmaya gerek olmaksızın yapılır. 

Bu operasyon iki şekilde yapılabilir: 

  • Doktorunuz areola çevresinden bir insizyon yapar ve istenmeyen meme dokusu çıkartılır. Günümüzde gelişen teknoloji ile pek uygulamadığım bir yöntemdir.
  • Buna alternetif olarak ve genelde çok sık kullandığımız diğer yöntem ise memelerdeki fazla olan meme dokusu ve yağ dokusunu 2-3 mm den tek noktadan girerek parçalayıp sıvılaştırmaktayız. Bu teknik bize fazlalık olan dokuları parçalayıp ince kanüller yardımıyla vakum ile çekmemizi sağlar. Bu yöntem ile hiç bir iz kalmaz. Ortalama 10-15 dakikalık bir sürede işlem gerçekleştirilir.Yine lazer ile bu dokuyu parçalayıp çekme (lazer lipoliz) ya da ultrasonik olarak (vaser) parçalayıp çekme imkanları da vardır. İşlem anında sonuç verecektir.

Bazen yukarıdaki iki yöntemi de kombine olarak kullanabiliriz. Unutmayalım ki her hastada normal yani düz ve simetrik bir meme görünümü elde etmek zorundayız. 

Jinekomasti Operasyonu Sonrası İyileşme

İyileşme döneminde bazı şeyleri bilmelisiniz: 

  • Bir takım sertlikler ele gelebilir. En geç bir ay içinde giderek azalıp düzelecek bir durumdur. 
  • Hafif ağrılarınız olabilir. Basit ağrı kesiciler yeterli olacaktır. Yine aspirin kullanımından kanama olasılığı nedeniyle sakınılır. 
  • Operasyondan sonrası için emin olun. Alınan meme dokusu bird aha asla oluşmayacaktır. Hızla normale döneceksiniz. Alınan meme dokusu üzerindeki deri giderek kendini toplayacaktır. 
  • Mesleğiniz ve seçilen operasyon çeşidine bağlı işe 2-7 gün içinde dönebilirsiniz. Ağır kaldırma en az iki hafta yasaktır. 
  • Yüzme ve özellikle ağır sporlar en az bir ay yapılmamalıdır. Yürüme önerilir.
  • Enfeksiyon çok nadirdir. Zaten verilen antibiyotikler yeterli olacaktır.

Bazen çok nadir olarak sadece yağ çekme (liposuction) metodlarının uygulandığı hastalarda ikinci bir operasyon kalan dokuyu almak için gerekebilir. Meme dokusunun çok büyük ve iz istenmeden yapılmasının tercih edildiği durumlarda olabilir. Bu durumda ilk operasyondan sonra şişliklerin iyice geçmesi beklenir. 

Anestezi Genel veya local+sedasyon
Hastanede kalma Aynı gün çıkılır
Dikiş alınması Emilebilen sütürler, gerekmez
İşe dönüş Ertesi gün
Tam iyileşme 4 hafta
Operasyon sonrası bakım 4 hafta göğüs korsesi, bandaj
Olası komplikasyonlar Deride düzensizlik